Invesus Group оперира в областта на финансовите услуги, притежавайки собствена, удобна за потребителя платформа за онлайн търговия, предлагайки на своите клиенти шанса да търгуват с широка гама от финансови инструменти, включително валута, стоки, индекси и акции.

Invesus Group взе решение за внедряване на Oracle NetSuite в глобален мащаб в рамките на своята организация, и по-специално в своите дъщерни компании, регистрирани в България Naxex Technological Development Limited  компания за технологии, създадена с цел предоставяне на решения за технологично развитие за платформите за търговия, техническа поддръжка и разработване на софтуер, Tiebreak Solutions BU, компания, която предоставя персонализирани системи за управление на връзките с клиенти („CRM“) и решения за онлайн маркетинг, както и Internovus BU, маркетингова компания, основана от експерти в областта на онлайн маркетинговите услуги и оптимизацията на кампаниите – тяхната технология спечели световно признание за доставяне изключително конкурентни резултати с уникален ориентиран към клиента бизнес модел.
Invesus Group успешно внедри разработената от BTS One за Oracle NetSuite ДДС Локализация в своите дъщерни компании и партньори, регистрирани в България. Локализацията е внедрена от BTS One, в партньорство с основния внедрител Deloitte Limited.
Пакетът за локализация на ДДС в България е напълно интегриран в NetSuite и включва:

• Месечни декларации по ДДС, дневници за покупки и продажби и VIES декларации – всички в изисквания от местното законодателство формат и като справки чрез потребителския интерфейс в системата.
• Протоколи за самоначисляване при ВОП и придобиване на услуги по чл. 82 – автоматично номериране на протоколите и създаване на PDF с необходимите по ЗДДС реквизити
• Оборотна ведомост в класически формат
• Интеграция с БНБ – за ежедневно записване в Oracle NetSuite на валутните курсове на BGN към други валути, търгувани от БНБ и използвани от клиента в NetSuite.

Използването на Българския ДДС локализационен пакет на Invesus Group стартира от януари 2021 г., едновременно с глобалния старт на използване на Oracle NetSuite във всички дружества на Invesus.

Invesus Group
Invesus Group