• blvd. Vl. Varnenchik 310, Varna, Bulgaria
  • office@btsone.com
  • NetSuite Solution Provider & Technical Partner
NetSuite ERP

NetSuite ERP - Един бизнес софтуер, обхващащ всички направления на бизнеса.

Облачен софтуер №1 за управление на бизнеса. Присъединете се към повече от 32 000 организации по света работещи с NetSuite ERP.

NetSuite ERP

NetSuite ERP изпълнява и съхранява „в облака“ всички операции – счетоводни, складови, операции свързани с процесите за покупка на суровини, материали и влагането им в изработката на готовата продукция, както и операции свързани с покупко-продажба на стоки. NetSuite предоставя възможност за всеобхватна отчетност, репортинг и анализ на извършваните дейности в реално време.

NetSuite ERP CRM+

NetSuite ERP и NetSuite CRM+ осигуряват реален мениджмънт на жизнения цикъл на клиентите, от маркетинг до управление на поръчки и продажби, кръстосаните продажби и ‘upsells’, управление на договорни отношения и всички действия свързани с ежедневното обслужване на клиенти.

NetSuite ERP електронна търговия

Съчетавайки електронната търговия, управлението на клиентските поръчки и складовото стопанство, CRM и финансовите услуги, SuiteCommerce дава възможност на бизнеса да доставя персонализирани онлайн решения от всяко устройство.

NetSuite ERP PSA

Управление на ресурсите, управление и отчитане на проекти, управление на разходи и отчитане на времето, NetSuite PSA подобрява оползотворяването на ресурсите, доставките и рентабилността на проектите, оптимизира и ускорява процеса на фактуриране.