• blvd. Vl. Varnenchik 310, Varna, Bulgaria
 • office@btsone.com
 • NetSuite Solution Provider & Technical Partner
Продукти

NetSuite Локализации

Разработихме единствените одобрени от Oracle NetSuite локализационни пакети за България и Румъния.

Продукти

NetSuite Локализация за България

BTS One e единствения  одобрен от Oracle NetSuite SDN партньор, разрабтил локализационен софтуерен пакет за България. Модулът за създаване на ДДС отчети е изцяло съобразен с изискванията на българското данъчно законодателство и е напълно интегрирана в софтуера и одобрена от NetSuite разработка на BTS One, която предоставя на българските клиенти възможността бързо и лесно да отговорят в цялост на изискванията на българското ДДС законодателство.
Модулът за създаване на ДДС отчети за България помага на глобалните компании с местни дъщерни дружества да могат да използват изцяло възможностите на NetSuite в рамките на своята организация.(NetSuite България Локализация Пълно описание)

 

Продукти

 

Основни предимства:

 • Модулът включва разработки, свързани със създаването на ДДС отчети.
 • Съвместимост с функцията Multi-book на Oracle NetSuite
 • Дневици за покупки и продажби
 • Автоматично номериране на протоколи за самоначисляване на ДДС при вътреобщонстни покупки на стоки и услуги, ДДС „други случаи“ и за лични нужди.
 • Функционалност даваща възможност за записване на сумата на фактурата с думи на кирилица и от всяка валута в български лева.
 • Възможност за генериране на Дневник за Покупки и Дневник за Продажби, Месечна ДДС Декларация и VIES декларация в електронен формат – готови за подаването им по електронен път в сайта на НАП.
Продукти

NetSuite Локализация за Румъния

BTS One e единствения одобрен от Oracle NetSuite SDN партньор, разрабтил локализационен софтуерен пакет за Румъния. Модулът за създаване на ДДС отчети е изцяло съобразен с изискванията на данъчното законодателство на Румъния и е напълно интегрирана в софтуера разработка на BTS One, която предоставя на клиентите използващи NetSuite бързо и лесно да отговорят в цялост на изискванията на ДДС законодателството на Румъния. (Локализация за NetSuite Romania Пълно описание).

 

Продукти

 

Основни предимства:

 • Автоматизирано генериране на румънската ДДС декларация „D394“ – XML формат на файла.
 • Автоматизирано генериране на румънската ДДС декларация „D300“ – XML формат на файла.
 • Автоматизирано генериране на румънската VIES декларация „D390“ – XML формат на файла.
 • Съвместимост с функцията Multi-book на Oracle NetSuite
Продукти

SAF-T декларация на NetSuite Румъния

От началото на 2022 г., Romania SAF-T отчетът е вече задължителен за компаниите в Румъния.
Romania SAF-T отчетът представлява стандартизиран одиторски файл и се използва за електронна обмяна на счетоводни данни от компаниите към данъчните власти.
Приложението на BTS One, Romania SAF-T for NetSuite позволява на потребителите в Oracle NetSuite да генерират пълния отчет директно от NetSuite.

Продукти

 

Основни предимства:

 • Без необходимост от интеграции или експорти да нанни от системата към външни системи – всичко е изградено в системата и работи директно с базата данни.
 • Отчетите могат да бъдат създавани неограничен брой пъти, директно от NetSuite.
 • Решението автоматично поддържа записите в базата данни (транзакционни или други), за да ги класифицира правилно в съответната секция на SAF-T отчета.
Продукти

Интеграция с Българска Народна Банка и/или Национална банка на Румъния

Ежедневна интеграция към Националната банка на Румъния за актуализиране на обменните курсове на валутата RON спрямо всички търгувани от RNB валути – в NetSuite.

Продукти

 

Основни предимства:

 • Интеграция с Българска Народна Банка и/или Национална банка на Румъния за автоматично актуализиране на обменните курсове на BGN и RON спрямо различни валути, търгувани от двете банки, веднъж на ден в предпочитан от клиента час от деня.
 • Тази интеграция може да работи заедно със стандартната функция за интеграция на NetSuite, която осигурява ежедневните обменни курсове за вашите други валути, докато интеграцията с Българска народна банка и/или Националната банка на Румъния гарантира обменните курсове само за BGN и RON, а също и само срещу валути, посочени от вас.
Продукти

NetSuite Оборотна Ведомост

Оборотна ведомост за илюстриране на Начално салдо, Оборот за периода, Крайно салдо , групирани по счетоводна сметка. Резултатите могат допълнително да бъдат групирани по Клас/Под-клас (на база на класификации, използвани в Индивидуалния сметкоплан на дружеството, наподобяващи структура от типа „Сметка/Под-сметка“). Отчетът може да бъде директно експортиран в ексел или да бъде записан и във File Cabinet в NetSuite – по избор на клиента, в момента на генерирането му.

 

Продукти

 

Основни предимства:

 • Типичен финансов отчет, представящ начално салдо, оборот за периода и оборот с натрупване от началото на годината до периода, както и крайно салдо – по счетоводни сметки.
 • Разпознаваемо оформление, където началният баланс, оборотът и крайният баланс са представени в хоризонтален план.
 • Сметките могат да бъдат групирани по класове и под-класове, съгласно структурата на сметкоплана на дружеството.
 • Отчетът бива създаден и експортиран в Excel, откъдето може да се използва за допълнителни отчети и изчисления/сравнения с други отчети на NetSuite.
Продукти

DHL интеграция

Решенията за интегриране на DHL са възможности за интегриране на онлайн уеб услуги, които осигуряват наличността на услугите на DHL, транзитните времена, тарифите, пратката и резервацията за получаване с куриер.

Използвайки решенията за интеграция на DHL, клиентите могат да включат функционалността за доставка на DHL в своите уебсайтове, приложения за обслужване на клиенти или системи за обработка на поръчки.

 

Основни предимства:

 • Проверете най-добрия метод за доставка, който отговаря на вашите нужди.
 • Проверка на данните за доставка
 • Печат на етикети при публикуване
 • Pickup услуга
 • Проследете пратката си