• blvd. Vl. Varnenchik 310, Varna, Bulgaria
 • office@btsone.com
 • NetSuite Solution Provider & Technical Partner
Продукти

NetSuite Локализации

Разработихме единствените одобрени от Oracle NetSuite локализационни пакети за България и Румъния.

Продукти

NetSuite Локализация за България

BTS One e единствения  одобрен от Oracle NetSuite SDN партньор, разрабтил локализационен софтуерен пакет за България. Модулът за създаване на ДДС отчети е изцяло съобразен с изискванията на българското данъчно законодателство и е напълно интегрирана в софтуера и одобрена от NetSuite разработка на BTS One, която предоставя на българските клиенти възможността бързо и лесно да отговорят в цялост на изискванията на българското ДДС законодателство.
Модулът за създаване на ДДС отчети за България помага на глобалните компании с местни дъщерни дружества да могат да използват изцяло възможностите на NetSuite в рамките на своята организация.(NetSuite България Локализация Пълно описание)

 

Продукти

 

Основни предимства:

 • Модулът включва разработки, свързани със създаването на ДДС отчети.
 • Съвместимост с функцията Multi-book на Oracle NetSuite
 • Дневици за покупки и продажби
 • Автоматично номериране на протоколи за самоначисляване на ДДС при вътреобщонстни покупки на стоки и услуги, ДДС „други случаи“ и за лични нужди.
 • Функционалност даваща възможност за записване на сумата на фактурата с думи на кирилица и от всяка валута в български лева.
 • Възможност за генериране на Дневник за Покупки и Дневник за Продажби, Месечна ДДС Декларация и VIES декларация в електронен формат – готови за подаването им по електронен път в сайта на НАП.
Продукти

NetSuite Локализация за Румъния

BTS One e единствения одобрен от Oracle NetSuite SDN партньор, разрабтил локализационен софтуерен пакет за Румъния. Модулът за създаване на ДДС отчети е изцяло съобразен с изискванията на данъчното законодателство на Румъния и е напълно интегрирана в софтуера разработка на BTS One, която предоставя на клиентите използващи NetSuite бързо и лесно да отговорят в цялост на изискванията на ДДС законодателството на Румъния. (Локализация за NetSuite Romania Пълно описание).

 

Продукти

 

Основни предимства:

 • Автоматизирано генериране на румънската ДДС декларация „D394“ – XML формат на файла.
 • Автоматизирано генериране на румънската ДДС декларация „D300“ – XML формат на файла.
 • Автоматизирано генериране на румънската VIES декларация „D390“ – XML формат на файла.
 • Съвместимост с функцията Multi-book на Oracle NetSuite
Продукти

SAF-T декларация на NetSuite Румъния

От началото на 2022 г., Romania SAF-T отчетът е вече задължителен за компаниите в Румъния.
Romania SAF-T отчетът представлява стандартизиран одиторски файл и се използва за електронна обмяна на счетоводни данни от компаниите към данъчните власти.
Приложението на BTS One, Romania SAF-T for NetSuite позволява на потребителите в Oracle NetSuite да генерират пълния отчет директно от NetSuite.

Продукти

 

Основни предимства:

 • Без необходимост от интеграции или експорти да нанни от системата към външни системи – всичко е изградено в системата и работи директно с базата данни.
 • Отчетите могат да бъдат създавани неограничен брой пъти, директно от NetSuite.
 • Решението автоматично поддържа записите в базата данни (транзакционни или други), за да ги класифицира правилно в съответната секция на SAF-T отчета.
Продукти

Интеграция с Българска Народна Банка и/или Национална банка на Румъния

Ежедневна интеграция към Националната банка на Румъния за актуализиране на обменните курсове на валутата RON спрямо всички търгувани от RNB валути – в NetSuite.

Продукти

 

Основни предимства:

 • Интеграция с Българска Народна Банка и/или Национална банка на Румъния за автоматично актуализиране на обменните курсове на BGN и RON спрямо различни валути, търгувани от двете банки, веднъж на ден в предпочитан от клиента час от деня.
 • Тази интеграция може да работи заедно със стандартната функция за интеграция на NetSuite, която осигурява ежедневните обменни курсове за вашите други валути, докато интеграцията с Българска народна банка и/или Националната банка на Румъния гарантира обменните курсове само за BGN и RON, а също и само срещу валути, посочени от вас.
Продукти

NetSuite Оборотна Ведомост

Оборотна ведомост за илюстриране на Начално салдо, Оборот за периода, Крайно салдо , групирани по счетоводна сметка. Резултатите могат допълнително да бъдат групирани по Клас/Под-клас (на база на класификации, използвани в Индивидуалния сметкоплан на дружеството, наподобяващи структура от типа „Сметка/Под-сметка“). Отчетът може да бъде директно експортиран в ексел или да бъде записан и във File Cabinet в NetSuite – по избор на клиента, в момента на генерирането му.

 

Продукти

 

Основни предимства:

 • Типичен финансов отчет, представящ начално салдо, оборот за периода и оборот с натрупване от началото на годината до периода, както и крайно салдо – по счетоводни сметки.
 • Разпознаваемо оформление, където началният баланс, оборотът и крайният баланс са представени в хоризонтален план.
 • Сметките могат да бъдат групирани по класове и под-класове, съгласно структурата на сметкоплана на дружеството.
 • Отчетът бива създаден и експортиран в Excel, откъдето може да се използва за допълнителни отчети и изчисления/сравнения с други отчети на NetSuite.
Продукти

NetSuite Romania E-Invoice

Решението Romania E-Invoice ще бъде задължително за всички компании в Румъния, които продават на бизнес клиенти, считано от 2024 г.
Romania E-Invoice, разработено от BTS One, ви позволява да генерирате и изпращате xml файловете на издадените фактури директно от NetSuite към ANAF (Национална Агенция по приходите на Румъния). Продуктът е базиран на дигиталния език PEPPOL, но е създаден да отговаря на стандартите на приложението NetSuite и Румънската ANAF.

Продукти

DHL интеграция

Решенията за интегриране на DHL са възможности за интегриране на онлайн уеб услуги, които осигуряват наличността на услугите на DHL, транзитните времена, тарифите, пратката и резервацията за получаване с куриер.

Използвайки решенията за интеграция на DHL, клиентите могат да включат функционалността за доставка на DHL в своите уебсайтове, приложения за обслужване на клиенти или системи за обработка на поръчки.

 

Основни предимства:

 • Проверете най-добрия метод за доставка, който отговаря на вашите нужди.
 • Проверка на данните за доставка
 • Печат на етикети при публикуване
 • Pickup услуга
 • Проследете пратката си