• blvd. Vl. Varnenchik 310, Varna, Bulgaria
  • office@btsone.com
  • NetSuite Solution Provider & Technical Partner
Защо NetSuite
Oracle NetSuite ERP

Изцяло облачен бизнес софтуер, който позволява на компаниите да управляват всички свои ключови процеси в една единствена система.

Защо NetSuite

Oracle NetSuite ERP e световен доставчик на облачни технологии, базиран в Austin, Тexas – Съединени Американски Щати. Приложението NetSuite ERP e мощно софтуерно решение, което предоставя изключителни възможности за ERP, CRM, PSA и електронна търговия.

Като водещ производител на облачно базиран софтуер за управление на бизнеса, на който са се доверили над 32 000 организации, Oracle NetSuite помага на компаниите да подобрят своите бизнес процеси в една напълно интегрирана система.

През последните повече от 10 години много компании от Източна Европа виждат в NetSuite ERP възможност да модернизират, автоматизират и оптимизират своите бизнес процеси.

За множество големи международни компании разкриващи свои дъщерни дружества в Източна Европа, внедряването на софтуера на NetSuite в България и Румъния става естествен начин да разширят своите бизнес организации.

NetSuite има спечелени над 90 награди от различни организации от компютърната индустрия за своите продукти, иновации, лидерство и корпоративна култура.

Предоставянето на Oracle NetSuite като SaaS услуга (Software as a Service) означава, че за използването му няма специални изисквания към хардуера, нито някакви големи и предварителни инсталационни такси, или такси за поддръжка, свързани с хардуер или софтуер, както и сложни настройки.

Защо да изберем Oracle NetSuite ?

– всички ваши финансови и CRM данни ще се намират в една единствена база данни, което ще ви позволява да преглеждате ключовите си показатели за ефективност (било то стандартни или персонализирани) в реално време. Oracle NetSuite ви позволява да вземате по- бързо и по-добри решения за вашия бизнес. Oracle NetSuite разполага със собствени инструменти за анализ на данни в системата (Business Inteligence).

– Системата може да автоматизира вашите фронт-офис и бек-офис процеси и да обедини иначе фрагментирани данни, тъй като всички процеси се провеждат в рамките на едно и също приложение. То комбинира фронт-офис (CRM и електронна търговия) с бек-офис (счетоводство/ERP) и портали за самообслужване за клиенти, доставчици, партньори.

– С Oracle NetSuite можете да автоматизирате и стандартизирате ключови бизнес функции и процедури във всички отдели на Вашата организация. Няма да е необходимо повторно въвеждане на данни в различни системи, коригиране на противоречиви или неточни данни или изчакване на актуализации на информацията от други, външни системи. Всички потребители ще могат да преглеждат и споделят едни и същи данни в реално време, а отделите си взаимодействат много по-ефективно, докато производителността в бизнеса се увеличава.

– Можете да адаптирате и персонализирате Oracle NetSuite. С персонализирането чрез Point-and-Click (което не изисква кодиране и програмиране) можете да добавяте липсващи атрибути към вашите записи или дори да създавате нови типове записи в системата. Други, по-усъвършенствани видове персонализиране на системата (с присъщи за IT отрасъла инструменти) ви позволяват да внедрите своите бизнес практики и процеси, за да отговорите на изискванията на вашата компания и бранш. Вашите надграждащи разработки ще продължават безпроблемно работа с всички нови версии на Oracle NetSuite, така че няма пречки да ги реализирате и да използвате системата като вашето уникално, единствено по рода си софтуерно приложение, създадено специално за вашата бизнес организация.

Компаниите използват Oracle NetSuite за планиране на своите материални ресурси (ERP) и за управление на СМЗ, проследяване на финансови средства, хостване на магазини за електронна търговия и поддържане на системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

Много компании по света се обръщат към облачните технологии, за да намалят оперативните си разходи и да засилят конкурентните си предимство, но и за да позволят на своите служители без допълнителни затруднения и настройки работа от отдалечено работно място.

Какво може да включва

NetSuite е №1 ERP в света на облачните технологии, като предоставя набор от управление на финанси/Планиране на ресурси (ERP) и софтуер за multi-channel търговия. Използва се от повече от 32 000 клиенти в повече от 200 държави и територии. Някои от възможностите, които са включени:

ERP – Oracle NetSuite ERP управлява всички ваши ключови финансови и бизнес процеси: счетоводство, управление на стоково-метриални запаси, верига на доставки и управление на поръчки.
Управление на връзките с клиентите (CRM) – Oracle NetSuite е истинска CRM система, която ви дава истински 360-градусов поглед върху дейността на вашите клиенти.
Автоматизация на професионалните услуги (PSA) -NetSuite PSA ви помага точно да планирате, проследявате и изпълнявате проекти.
Електронна търговия – управлявайте своя уеб-сайт директно от платформата NetSuite или използвайте съществуващи конектори за интеграция с други online market places или сайтове изградени на други web-платформи.
Управление на склад и дистрибуция – Oracle NetSuite е единно, гъвкаво бизнес приложение, което интегрира процеси за автоматизация, маркетинг и обслужване на клиенти, с управление на складови наличности, извършване на складови операции и счетоводни процеси.