OSF Digital е водеща компания в областта на дигитална трансформация с повече от 17 години опит и над 290 успешно завършени проекта. Създадена през 2003 г. със седалище в Квебек, Канада, компанията е специализирана в подпомагането на бизнеса да стимулира търговията, маркетинга, продажбите, обслужването и анализите чрез внедряване на дигитални решения.

В края на 2020 г. OSF Digital внедри пакета за локализация в Румъния на BTS One. OSF вече използва системата NetSuite на Oracle в своята глобална организация от няколко години. Компанията обаче реши да използва пълния си потенциал за дъщерното дружество в Румъния, като добави модул с възможности за локализация.

Пакетът за локализация в Румъния е напълно интегриран в Oracle NetSuite и включва:

  • ДДС отчети – D300, D394 и D390, в изисквания от НАП Румъния формат.
  • ДДС Отчети за покупки и продажби – за целите на вътрешни и външни одити в xml формат
  • Оборотна ведомост в класически формат – с начални салда, оборот за периода и крайни салда по счетоводни сметки.
  • Интеграция с Румънската национална банка – за ежедневно обновяване на валутните курсове за RON към други валути, търгувани от RNB.
  • Интеграция с ANAF (Румънска Национална Агенция за Приходите) – Извлича информация от ANAF за клиентите и доставчиците на дружеството.
OSF Digital
OSF Digital