• blvd. Vl. Varnenchik 310, Varna, Bulgaria
  • office@btsone.com
  • NetSuite Solution Provider & Technical Partner
NetSuite OneWorld

NetSuite OneWorld

Глобален ERP/CRM/PSA софтуер за управление на бизнеса

Global ERP

OneWorld модулът на NetSuite адресира функционалностите си към задоволяване на разнопосочни нужди на средноголеми мултинационални компании от световния пазар. Позволява на организацията ви да се развива и да се приспособи към управление и отчитане на бизнес дейностите си в различни държави и валути. Работа с различни системи на данъчното облагане, при спазване на местното законодателство, осигурявайки глобалната бизнес консолидация.

Global SRP

OneWorld Services Resource Planning (SRP) опростява целия жизнен цикъл на услугите от маркетинг до управление на проекти, доставка на услуги, фактуриране и управление/признаване на приходите.

Global BI

OneWorld осигурява пълна видимост в реално време на цялата ви организация, което позволява безпроблемен достъп до финансовите, клиентските и други бизнес данни във вашата система. Той предоставя няколко нива на консолидирани отчети и ключови показатели за ефективност (KPIs), изобразявани в реално време, чрез лесно конфигурируеми табла за управление.

Международен бизнес

Научете как NetSuite помага на компаниите да управляват глобални операции, включително различни валути, при различни правила за данъчно облагане и изисквания за отчитане в различни територии, като същевременно осигурява финансова консолидация и отчетност в реално време.

Глобална електронна търговия

OneWorld ви позволява да извършвате електронна търговия по целия свят с многоезични, многовалутни, многостранни и многобрандови уеб магазини, които всички могат да се управляват и управляват от една система NetSuite. Можете да управлявате уеб магазини по целия свят - всеки на език и валута, специфични за местоположението.