Hanna Instruments е частна група от компании, която проектира, произвежда и разпространява широко портфолио от продукти, използвани в науката. Продуктите на Hanna Instruments са познати в множество индустрии по света, като се използват включително в научно-изследователски лаборатории, в разработката на храни и напитки, хидропониката и селското стопанство, образованието, в сферата на опазване и изучаване на околна среда и други.

Компанията стартира своята дейност в Италия през 1978 г., като сега е позиционирана основно в Woonsocket, RI, САЩ и има производствена локация в Румъния.

Hanna Instruments е най-иновативният производител в света на научно, аналитично и тестово оборудване и от 1978 г. Hanna произвежда практични, рентабилни инструменти за широк спектър от индустрии и пазари.

През последните четири десетилетия Hanna създаде впечатляваща световна инфраструктура, която се състои от 4 производствени съоръжения, 3 центъра за изследване и развитие и 47 специализирани офиса за продажби и техническа поддръжка в различни страни. В Hanna Instruments работят над 1500 души по целия свят. В Hanna Instruments работят над 1500 души по целия свят.
Повече за Hanna

Проектът:
През септември 2021 г. BTS One беше избран за партньор по отношение на локализация на NetSuite за Румъния- за да предостави и конфигурира пакет от функционалности, свързани с ДДС и финансови отчети за базираното в Румъния най-голямо дъщерно дружество на Hanna.

По-късно BTS One сключи договор за предоставяне на допълнителни консултантски услуги за общото внедряване на системата на NetSuite в Румънското дружество – компанията стартира работа в NetSuite през януари 2022 г.

През юли 2022 г. BTS One внедри в NetSuite системата на Hanna Instruments за нуждите на румънскато дружество Hana Instruments SRL най-новия си, одобрен от Oracle NetSuite, SuiteApp – ‘BTS Romania SAF-T for NetSuite’ за нуждите на румънскато дружество Продуктът се използва за създаване директно в NetSuite на одиторски файл SAF-T.

Hanna Instruments
Hanna Instruments