Finis Inc. успешно внедриха Oracle NetSuite Cloud ERP в българското си подразделение

Кои са Finis:
Finis Inc, американска компания, създадена през 1993 г., е специализирана в производството и разпространението на иновативни, висококачествени продукти за плуване. Продават продуктите си онлайн през своя уебсайт Finis Inc който е изграден на платформата на NetSuite. Имат българско другество, което представлява Финис в Европа, Африка и Близкия Изток (EMEA).

Как се случи?
Началото беше поставено през 2010 – тогава Финис избра NetSuite с идеята да внедри системата в цялата организация като я използва за възможно най – много от своите бизнес процеси, но също така и за да осигури своя бъдещ растеж. БТС беше избрано за внедрител на системата и в Американското и в Българското дружество. Finis Project page Двете компании започнаха да използват НетСуит през 2011. През 2013, след като беше внедрен и локализационен пакет в системата (който да осигури създаването на отчети по ЗДДС), НетСуит се превърна в единствена система на двете дружества.

Обхват на проекта на Finis за внедряване на NetSuite ERP в България:

Ползи от използването на NetSuite в компаниите на Финис:

  • Увеличена прозрачност и бързина на получаване на на консолидираните резултати от бизнеса в реално време;
  • Подобрение на ефективността от складовите операции, оптимизация на стоково материалните запаси;
  • Използват се няколко интеграции към куриерски компании и уеб сайтове от тип (Amazon)– увеличени конкурентни предимства.
  • Напълно интегриран в софтуера Уебсайт – т.нар. „една система, различно преднаначение“ – непрекъснат и моментална промяна в наличните количества в реално време.
  • Подобрени и по- ефективни процеси за следпродажбена грижа.
Finis Inc
Finis Inc