BTS One внедри своя собствена NetSuite България ДДС локализация в група компании Comforties.

Състояща се от 7 компании – ВарнаМед ООД, Комфортис.ком ЕООД, Дъчблу.ком ООД, Рора Реал Естейт OOD, Лайън Интелектюъл Пропърти ЕООД, Медлоджикс ЕООД и Варналукс.ком. Всички са български дъщерни дружества на група компании регистрирани в Холандия. Компаниите продават стоки за сектора на здравеопазването и индустриите, които работят с храни, продукти за почистване и дезинфекция – ръкавици, маски за уста, зъболекарски нагръдници. и облекло. Повече за Comforties / Varnamed

В началото на 2017 година от ‘Comforties’ се свързаха с нас, за да внедрим разработения от BTS One и одобрен от Oracle NetSuite пакет със софтуерни разработки, позволяващ създаването на ДДС отчети съгласно българското законодателство в NetSuite (NetSuite Bulgaria Localization SuiteApp). Пакетът представлява индивидуално разработено решение, позволяващо на потребителите на NetSuite да генерират отчети за ДДС съгласно българското законодателство. Повече за нашата NetSuite локализация за България

Приложението за ДДС локализация SuiteApp за България е напълно интегрирано в NetSuite – функционира в системата.

В началото на Април 2017 година, извършихме успешно внедряване на тези функционалности във всички регистрирани в България дружества от групата „Comforties’’:

NetSuite България ДДС локализацията включва:

  • Месечни декларации по ДДС, дневници за покупки и продажби и VIES декларации Всички в изисквания от NetSuite формат и като справки на потребителския интерфейс в системата.
  • Протоколи за самоначисляване при ВОП и придобиване на услуги по чл. 82 – автоматично номериране и създаване на ПДФ с необходимите по ЗДДС реквизити.
  • Оборотна ведомост в класически формат.
  • Интеграция с БНБ – за ежедневно записване в NetSuite на валутните курсове на BGN към други валути, търгувани от БНБ и използвани от клиентите на компанията .
Comforties
Comforties