Bright Consulting успешно внедри Oracle NetSuite ERP и стана поредния клиент на BTS One и Oracle NetSuite в България

Bright е консултантска IT компания, оперираща в сферата на управлението на бизнеса и стремяща се да помогне на клиентите си да ускорят дигитализацията и автоматизацията в организацията в координация с приоритетите пред бизнеса.
Като водеща консултантска IT компания, Bright работи с някои от най-големите компании в Европа, помогайки им да оптимизират бизнеса си чрез внедряването на съвременни и ефективни процеси. В тази своя мисия, Bright си партнира с глобални технологични лидери като BMC Software, ServiceNow, Splunk, Tibco, Microsoft и др.
С над 14-годишен опит, консултантите на Bright споделят ценностите на професионализма, отдадеността и екипната работа, които им помагат да постигат забележителни резултати, предлагайки end-to-end решения в сложна и предизвикателна бизнес среда. Повече за BRIGHT

Bright избра Oracle NetSuite и BTS One в края на Февруари 2020.

Процесът по внедряването, тестването и обученията протече в рамките на 2 месеца и от 4ти Май 2020 Bright започна да използва системата и се превърна в поредния клиент на BTS One, който използва Oracle NetSuite в България.

Обхват на проекта по внедряване на Oracle NetSuite ERP в Bright Consulting.

  • Едно българско дружество – Bright Consulting
  • Финанси и Счетоводство (Record to Report).
  • Внедряване на NetSuite локализация за България.
  • Управление на проекти (Project Management) и Управление на ресурси (SRP)
  • Управление на проект инкоропорирано в продажбения цикъл – от изпращане на офертата до фактурирането на услугата. Автоматизирано начисляване и признаване на приходи за бъдещи периоди
  • Управление на процесите на покупки: от поръчката до получаване на стоката/услугата, до заплащане на фактурата към доставчика (Procure to Pay).
  • Разнообразие от функционалности, свързани с управление и отчитане на взаимоотношенията с клиенти (CRM);
Bright
Bright