Avangate е компания създадена през 2006 година с централен офис в САЩ. Компанията е глобален лидер в областта на дигиталната търговия на цифрови стоки, позволявайки на софтуерните компании да ускорят онлайн продажбите си през всеки канал, всеки модел и всеки пазар. През Октомври 2013 година, Avangate придобиват Франциско Партнърс, водеща глобална компания за дялови инвестиции, а през Април 2017 година придобиват 2Checkout за да разширят гъвкавостта на плащанията и пазарния си обхват. Към 2019 година Avangate имат 4 големи офиса, два от които в САЩ, един в Амстердам – Холандия и офис в Букурещ – Румъния. More about Avangate / 2Checkout

Началото:

Avangate се свързаха с нас в края на 2018 във връзка с разработеният от BTS One и одобрен от Oracle NetSuite пакет със софтуерни разработки, позволяващи създаването на ДДС отчети съгласно румънското законодателство в NetSuite – те вече използваха NetSuite глобално за своите дружества, но искаха да улеснят дейността на своите дружества регистрирани в Румъния, като прибавят към функциите на NetSuite и отчетност за ДДС:

  • ДДС пакета за Румъния е напълно интегриран в NetSuite, без необходимост от изграждане на допълнителни интеграции.Локализационният пакет включва:
    • Генериране на отчети съгласно румънското законодателство – Месечна декларация по ДДС, VIES декларация, Детайлен отчет за покупки и продажби и Дневници за покупки и продажби.
    • Оборотна ведомост в класически вариант
    • Интеграция с Румънската национална банка за ежедневен запис в NetSuite на валутните курсове на RON срещу валути, търгувани от РНБ и използвани от клиентите в NetSuite

    Паралелно с внедряването на тези разработки, изработихме за Авангейт, по тяхно искане, няколко персонализирани функции, което в дългосрочен план ще им позволи да оптимизират и автоматизират някои много често повтарящи се счетоводни операции.

Avangate
Avangate