• blvd. Vl. Varnenchik 310, Varna, Bulgaria
  • office@btsone.com
  • NetSuite Solution Provider & Technical Partner
NetSuite Services Resource Planning

Цялостно решение Bid-to-Bill

Управление на проекти

Решението за управление на проекти на NetSuite позволява на мениджърите на проекти и членовете на екипа да си сътрудничат по проекти и да поддържат текущо и точно състояние на проекта по всяко време, което позволява на мениджърите проактивно да идентифицират и разрешават потенциални проблеми с всеки ангажимент.

Управление на ресурси

Управлението на ресурсите на NetSuite позволява на ръководителите на проекти да оптимизират персонала и използването, като минимизират работната маса и гарантират, че квалифицирани ресурси работят по правилните проекти.

Счетоводство на проекта

NetSuite Project Accounting свързва дейностите по проекта с финансовите данни на компанията, помага да се осигури точно счетоводство и фактуриране през целия жизнен цикъл на проекта и рационализира управлението на времето и разходите, като същевременно предоставя широки възможности за отчитане.

Управление на разходите

NetSuite Expense Management предлага мощни функции, които подобряват производителността, позволяват по-добро проследяване и съответствие, увеличават максимално точността и навременността на отчитането на разходите и подобряват цялостното потребителско изживяване.

Управление на графика

Персонализиращата се функция за график на NetSuite позволява на потребителите бързо и лесно да заснемат подробни графики, независимо дали в офиса или на път.