Получаването на точна представа за бизнеса е предизвикателство. Често информацията се съхранява в множество различни системи и ръчно базираните процеси за управление на данните отнемат време и предразполагат към грешки. Ефективното вземане на решения на всички нива на управление се компрометира без надеждни и навременно получени данни. NetSuite Business Intelligence осигурява вградени възможности за управление, чрез илюстриране на данни в реално време, които биват консолидирани, анализирани и изобразени на предефинирани екрани в системата. Бизнес потребителите получават видимост в реално време, за да идентифицират проблемите, тенденциите и възможностите с цел незабавно да проследят причините, и да предприемат действия.